Welcome to Your Dream Online Publishing House!

Anasayfa Kategoriler Sepet
0
İletişim

Uzun ve zorlu bir çalışma süreci neticesinde hazırlanan bu kitabın, bir yandan akademik literatüre katkı sağlayacağı umulurken diğer yandan, yerel yönetim birimlerinin çalışan ve yöneticilerine yol gösterici olabilecek bir kaynak hüviyeti taşıması, öncelikli beklentimizdir. Bu sayede Türkiye’de büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere diğer tüm il ve ilçe belediyelerine, çalışmalarında veriye dayalı analizler yoluyla karar alma ve politika belirlemeye yönelik bir vizyon kazandırmak ve hali hazırda bu vizyona sahip olanların ise bu yöndeki çalışmalarını daha da ileriye taşıyabilmek, en büyük kazancımız olacaktır.

Newsletter Registration

Sign up for our newsletter and enjoy the benefits