Welcome to Your Dream Online Publishing House!

Anasayfa Kategoriler Sepet
0
İletişim

Gençlik, bütün toplumların üzerine titrediği bir dönemdir. Bu sebeple gençlikle ilgili akademik çalışmalar akademinin bigâne kalamayacağı bir alanı oluşturmaktadır.

Türkiye’de gençlik konulu çalışmaların giderek arttığı gözlenmektedir. Gençlik konulu çalışmaların artan hacmi zamanla bir bilgi karmaşası oluşturmakta, araştırmacıların konuyu çalışmasını zorlaştıran bir unsura dönüşmektedir.

Bu çalışmanın öncelikli amacı gençlikle ilgili çalışma yapan araştırmacılara, gençlik çalışması yapan resmî kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına kolaylık sağlayacak bir çalışma ortaya koymaktır.

Bu amaçlarla Sakarya Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜ GENÇMER) tarafından yürütülen bir çalışma kapsamında, Türkiye’de gençlik konulu makaleler belirli bir hedefe matuf olarak incelenmektedir. Bu çalışmanın çıktılarından yola çıkarak hazırlanan eser, Türkiye’de sosyal bilimler alanında yayınlanan ve belirlenen indeks ve veri tabanlarında yer alan gençlik konulu makalelerin yıllara göre alfabetik bir kataloglamasını yapmaktadır. Çalışmanın girişinde çalışmanın verilerini değerlendiren bir bölüm yer almaktadır.

Elinizdeki çalışma yazar tarafından sürdürlen gençlik literatürü ile ilgili çalışmaların ilk aşaması olarak görülebilir.

Newsletter Registration

Sign up for our newsletter and enjoy the benefits