Hayalinizdeki Online Yayınevine Hoş Geldiniz!

AnasayfaKategorilerSepet
0
İletişim

Hakkımızda

Yayıncılık serüvenimiz, üniversitemize akademik alanda katkı sunmak üzere üniversite bünyesinde 2012’den beri yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınlarıyla başlamaktadır. Bu isim altında yedi yıl faaliyet gösterdikten sonra 2020 yılında üniversite yayıncılığında sürdürülebilir olmak ve markalaşmak amacıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları “NEÜ Yayınları” adıyla yeni bir markaya dönüştürüldü. Bu bağlamda üniversitemiz bünyesinde “NEÜ Yayınevi” kurularak içerisinde “Basım Merkezi” ve “Dizgi&Tasarım” birimlerini de barındıran ve çıktıları artık “NEÜ Yayınları” adı altında faaliyet gösteren bir yapıya bürünmüştür.   Bu dönüşümle birlikte üniversitemizin bilimsel dergicilik faaliyetlerinin yanında bilimsel yayıncılık faaliyetlerinin de eşgüdüm içerisinde yürütülmesi, uluslararasılaşması ve markalaşması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda dünyaca ünlü yayıncı ve derleyicilerle işbirliği ve ortaklığı kapsamında bir dizi anlaşmalar yapmıştır. Bu doğrultuda başta Web of Science olmak üzere, Elsevier, Springer Nature, Wiley gibi yayıncıların yanında EBSCO, Proquest vb. derleyicilerle çalışmaya başlamıştır. Uluslararası yayınevi olan “NEÜ Yayınları” markasını global ölçekte “NEU PRESS” markası haline dönüştürmeye yönelik gerekli adımlar atılmıştır. Gelinen noktada Türkiye’de ilk defa EBSCO ile bir anlaşma yaparak, envanterimizde yer alan yayınların elektronik olarak Dünya genelinde en çok tercih edilen e-kitapların yer aldığı EBSCO Collection Manager’da (ECM) taranması sağlanmıştır. Bu Türkiye’deki bilimsel yayıncılık için ciddi bir başarı örneğidir. Bunun yanında “NEÜ Yayınları” bünyesinde yer alan kitaplar Web of Science’ın bir parçası olan Book Citation Index’te (BKCI) ve bilimsel toplantılara ait çıktıların yer aldığı bildiri kitapları da Conference Proceedings Citation Index (CPCI) taranmaktadır. Yayınlarımız dünyadaki en büyük çevrimiçi kamu erişim kataloğu olan WorldCat tarafından da taranmaktadır, indekslenmektedir. Nitekim bu indekslemeler ve taranmalar kitapların dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından aranabilir olmasını, araştırmacılara çalışmalarını geniş bir kitleye sunmalarını ve yeni gelişen araştırma eğilimlerini ve potansiyel işbirliklerini belirlemelerini sağlamaktadır.

Yedi farklı kategoride (Bilimsel/Akademik, Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitabı, Kültür, Bilimsel Toplantılar, Çeviri ve Prestij Yayınları)  yayın hayatına devam eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları (NEU PRESS), yapılan işbirlikleri ve anlaşmalar neticesinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın (ÜAK) Doçentlik Başvuru Şartları'nda belirttiği tanımda tanınmış/bilinen Uluslararası Yayınevi olup, en az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınladığı kitapların bir çoğu dünyada ilk 500’e giren üniversitelerin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevi statüsündedir.  Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları faaliyetlerini bu tanım kapsamında sürdürmektedir.

Uluslararası Yayıncılıkta Elsevier, Springer Nature, Emerald Publishing ortaklı kitap projeleri, call for chapter (çağrılı kitap) projeleri yürütülmekte olup bunun yanında elektronik yayıncılığıda önem verilmektedir. Informascope firmasıyla (Info Basın Yayın) anlaşma yapılarak NEU Yayınlarına ait seçkin kitaplar “Tucademy” veritabanında yer almaya başlamıştır. Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye’deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacıyla Informascope firması tarafından geliştirilmiş bir e-kitap platformudur. Informascope, temel ve başlıca uluslararası yayınevlerinin (Elsevier, LexisNexis, Taylor&Francis, Emerald, PeterLang vb gibi ), kütüphane teknoloj ve servis sağlayıcılarının (SirsiDynix,SpringShare, ThirdIron vb gibi) sistem çözüm ortağı ve temsilcisidir.Bu anlamda Türkiye’ ilk kez bir üniversite yayınevinin böylesi bir platformda yer alması bilimsel yayıncılık açısından önem arz etmektedir.

Bilimsel Yayıncılık faaliyetleri kapsamında bilimsel yayıncılığın niteliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik yapılan çalışma ve projeler neticesinde yayınevi bünyesinde veri bilimi ve araştırma metodolojisine yönelikte ciddi adımlar atılmıştır. Türkiye’de bu anlamda üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren 10 birimden biri olan “İstatistik ve Veri Analizi” birimiyle, üniversitemize birçok veri analiz programlarının (IBM SPSS- AMOS, Maxqda, Nvivo, CMA) kampüs lisanslarının alınmasına ve ilgili programların kullanımlarına yönelik eğitimler düzenlenmesine öncülük etmiştir. Kurulan “İstatistik ve Veri Analizi” birimi aynı zamanda Alanında uzman istatistikçilerle gerek kurum içi gerek kurum dışı akademisyen ve öğrencilere yönelik veri analizi hizmeti vermektedir. Yapılan bilimsel yayıncılık hizmetleriyle ve kurgulanan gelir getirici modelleriyle Türkiye’deki birçok üniversite yayınevlerinin benzer model anlayışıyla çalışmasına öncülük etmekteyiz.

 

Bülten Kaydı

Bültenimize kaydolun avantajlardan yararlanın