Welcome to Your Dream Online Publishing House!

Anasayfa Kategoriler Sepet
0
İletişim

UNESCO’nun 2021 yılını Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre Yılı ilan etmesi sebebiyle her iki mümtaz şahsiyetin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığına katkı sunmak amacıyla "Kökleri Türkistan'dan İki Türkmen Dervişi: Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre Bilgi Şöleni" etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bilgi Şöleni, Türkçenin ve Türk düşünce sisteminin bayrak isimlerinden Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre üzerinedir. Bu iki mümtaz şahsiyetin şiirleri, dünya görüşleri, Türk edebiyatına katkıları, tasavvuf düşüncesine etkileri, söz konusu şairlerin Türkçe için önemi vb. konular şölen konuları kapsamı içerisindedir. Şölenin Bildiri özetleri değerli okuyucularımızın hizmetine sunulmuştur.

Newsletter Registration

Sign up for our newsletter and enjoy the benefits