Welcome to Your Dream Online Publishing House!

Anasayfa Kategoriler Sepet
0
İletişim

Bu kitap turizmin etkilerini ve ülkerin kalkınmasındaki rollerini incelemektedir. Alanında uzman araştırmacılar tarafından hazırlanan kitap içerisinde Turizmin Bölgesel Kalkınmaya etkisi, Bölgesel Kalkınma ve Turizm İlişkisi, Etnik Turizm ve Kırsal Kalkınma, Kırsal Kalkınme ve Turizm İlişkisi, Turizm Politikaları, Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi, Küreselleşme ve Turizm gibi konular yer almaktadır.

Newsletter Registration

Sign up for our newsletter and enjoy the benefits