Hizmetlerimiz

Baskı Merkezi konusunda uzman personeli, makine parkı sayesinde hızlı ve kaliteli hizmetler sunmaktadır.

Grafik Tasarım ve Dizgi Bölümlerimizde basılacak işlerin tasarımları ve düzenlemeleri yapılarak baskıya hazır hale getirilmektedir.

Gelişen teknoloji, dijital baskı sistemlerine önemli yenilikler getirmiş bu sayede düşük ve orta tirajlı işlerde matbaa ile rekabet edebilir hale gelmiştir.

Bu gelişmeleri yakından takip eden dijital baskı merkezimiz gelen basım taleplerini anında karşılayabilecek makine parkı ve kapasiteye sahiptir.