Uluslararası Turizmde Yükselen Eğilimler Kongresi - Özet Bildiri Kitabı

Yazarlar/Editörler : Alper KAYA, Mustafa YILMAZ, Saadet ZAFER KAVACIK, Sinan USLU, Zekeriya YETİŞ
Sayfa Sayısı : 226
ESBN : 978-625-7517-45-4

Son dönemde dünyanın birçok bölgesinde meydana gelen değişimler, olumlu ve olumsuz yönleri ile turizm hareketlerini kolaylıkla yönlendirmektedir. Covid-19 Salgını bu durumun son örneklerinin başında gelmekte ve halen sonuçları tam olarak bilinememektedir. Yeni normal olarak ifade edilen dünya düzeninde turizm işletmeleri yönetimi, turizm pazarlaması, turizm yatırımları, turizm faaliyetine yönelik işbirliği olanakları, turistik tüketici eğilimleri, turizm eğitimi, turizm planlaması ve politikaları alanlarında gelişmeler ve değişimlerin ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu muhtemel değişimler ve gelişmeler, mevcut alan araştırmalarına ek olarak yeni yaklaşımların, teorilerin ve incelemelerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Giderek artan rekabet ortamında, turizm sektöründeki uygulamaların da yapılan araştırma çalışmaları ile uyumlaştırılması ve geliştirilmesi önemli bir süreçtir. 

Bu bağlamda, 30 Eylül - 02 Ekim 2021 tarihleri arasında, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde, Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, tarihi ve kültürel değerleri ve gelişmiş alt ve üst yapı donanımlarıyla öne çıkan, kadim şehrimiz Konya’da “Uluslararası Turizmde Yükselen Eğilimler Kongresi ” isimli Uluslararası bir kongre gerçekleşmiştir. Bu kongrenin, turizm endüstrisine yönelik yeni pazarlama, organizasyon, işbirlikleri, gelişen ve dönüşen teknolojik yaklaşımlar, farklılaşan tüketici eğilimleri ve yeni oluşumların tartışılacağı bir bilimsel platform olmuştur. Bu kongreye ait özet bildirilerin yer aldığı kitab açık erişim olarak sunulmuştur.