Uluslararası Orta Doğu’da Din ve Medeniyet Sempozyumu Özet Kitabı

Yazarlar/Editörler : Aytekin ŞENZEYBEK, Ömer Faruk ERDEM, Ali DADAN, Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN, Sümeyye SAYĞIN
Sayfa Sayısı : 132
ESBN : 978-625-7517-50-8

Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Orta Doğu; politik, kültürel ve ekonomik özellikleri ile tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuştur. İlk çağlardan itibaren Doğu ve Batı arasındaki ekonomik, dinî ve kültürel transferde köprü vazifesi olan bu bölge; aynı zamanda pek çok din ve medeniyete de yaşam alanı oluşturmuştur. Orta Doğu, tarih boyunca gerek süregelen çatışmalar ve anlaşmazlıklar gerekse bölgesel ve küresel anlamdaki güç mücadelesi sebebiyle uluslararası siyasetin devamlı olarak ilgi odağı olmuştur. Bu nedenle Orta Doğu gibi kendine has dinamiklere sahip olan bir bölgeyi kavramak için sadece tek bir disiplinle hareket etmek yeterli olmayacaktır. Bu nedenle Batı’da üretilen teorik birikimin yanı sıra bölgenin tarihsel, kültürel ve dini birikimin kapsayıcı bir şekilde ele alınması bölgeyi kavraya bilmek açısından daha isabetli olacaktır.

22-24 Ekim 2021 tarihlerinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi tarafından Uluslararası Orta Doğu’da Din ve Medeniyet Sempozyumu düzenlenmiştir. Farklı ülkelerden seçkin araştırmacıların katkıları ile gerçekleştirilmiş olan bu sempozyum, medeniyetlerin ve semavî dinlerin beşiği olan Orta Doğu’da “Din ve Medeniyet” konusuna odaklanmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda Orta Doğu; Dinler, İnançlar, Mezhepler, Tarikatlar gibi dinî temaların yanı sıra Siyaset ve İktidar, Hak ve Özgürlükler, Sanat, Mimarî, Dil ve Edebiyat, Tarih, Felsefe ve Ahlâk gibi kültürel temalar bakımından ele almıştır. Yanı sıra Uluslararası Orta Doğu’da Din ve Medeniyet Sempozyumu; Orta Doğu’daki tarihsel dinamikleri, Orta Doğu halklarının kimlik oluşum süreçlerini, din ve medeniyet merkezli çatışmaları, dil ve kültürlerini, felsefi birikimlerini yeni bir tarih ve kimlik okumasına tabi tutarak medeniyet tasavvurlarını irdelemiştir. Orta Doğu’da Din ve Medeniyet Sempozyumu'nun özet bildiri kitabı açık erişim olarak hizmete sunulmuştur.