Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi Özet Kitabı

Yazarlar/Editörler : Mehmet İNCE, Ercan OKTAY, Birol MERCAN, Cemal ALTAN, Selim COŞKUN, Egemen İPEK, Kemal EYÜBOĞLU, Sezen BOZYİĞİT, Ergün KARA, Filiz GÜNEYSU ATASOY, Cansu TOR KADIOĞLU, Fatih KALECİ, Ümit DOĞRUL, Alperen AĞCA
Sayfa Sayısı : 240
ESBN : 978-625-7517-58-4

Sanayi devriminde olduğu gibi internetin hayatımıza girmesi ile dünya büyük bir değişim sürecine girmiştir. Dijitalleşme ise dijitalleşmiş kaynakları bütünleşmiş bir bilgi teknolojileri altyapısı ile yeni bir gelire, büyümeye ve şirkete değer katacak operasyonel sonuçlara dönüştürme süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. 2020 yılında tüm dünyanın tecrübe ettiği Covid-19 pandemisi sürecinde daha fazla gündeme gelen dijitalleşme yeni iş modelleri geliştirmek, benzersiz müşteri deneyimleri için bilgiyi, dijital teknolojileri ve şirket kaynaklarını yeni kombinasyonlar ile birleştirmek, yeni ürün ve hizmetler oluşturmak ve şirket kaynaklarının etkinliğini artırmak için kullanılmaktadır. Dünya genelinde organizasyonlar dijital bir dönüşüme girmiş olup bu dönüşüm yeni koşullara ve beklentilere uyum sağlamayı ve değişiklikler karşısında hazır olmayı gerektirmektedir.  En başarılı organizasyonlar dahi bu dönüşümde ciddi zorluklar çekmektedir. Bu sebeple dijitalleşme ve dijital dönüşüm üzerine bilimsel çalışmalar akademisyenler kadar karar alıcılar için de önemli hale gelmektedir.
 
Bu kongre dijital dönüşüm sürecine bilimsel olarak katkı sağlamaya yönelik sosyal bilimler alanında çalışmaları bir araya getmiştir. Bu bağlamda işletme, yönetim, finans ve ekonomi alanlarında dijitalleşme ve dijital dönüşüme yönelik çalışmalar kabul edilmiştir. ICDBME2021 online olarak Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde 8-9 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bölge üniversiteleri iş birliğiyle organize edilen kongremizde yer alan paydaşlarımız arasında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yer almıştır.

I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi (ICDBME2021)'nin özet bildiri kitabı açık erişim olarak hizmete sunulmuştur.