İslami Finans ve Finansal Teknolojileri (FINTECH) Blokzincir-Akıllı Sözleşmeler-Kripto Paralar

Yazarlar/Editörler : Murat ŞİMŞEK & Mahmut SAMAR
Sayfa Sayısı : 274
ESBN : 978-605-4988-57-0

Bu eserde her biri kendi alanında uzman 14 akademisyenin hazırlamış olduğu bilimsel yazılar yer almaktadır. Eser üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dört ayrı yazıda paraya dair perspektiflere yer verilmiştir. Bu amaçla İslam hukuku açısından paranın tarihi seyri, günümüzde bankaların ürettiği kaydi paraların iktisadi etkileri, İslam iktisadına göre ideal para önerisi ve sanal para birimleriyle ilgili problemler üzerine yazılara verilmiştir. Yine dört ayrı yazıdan oluşan ikinci bölümde kripto para birimlerinin de dayandığı blokzincir teknolojisi ve uygulama alanları İslami finans açısından değerlendirilmiştir. Bu bölümde bu teknolojinin sonucu ortaya çıkan akıllı sözleşmeler, ülkemizde hayata geçirilen “fiziksel altına dayalı dijital/kripto altın - BiGA” projesi ve İslami finans perspektifinden değerlendirmesini de bulacaksınız. Üçüncü bölümde ise beş yazıda fıkhi açıdan kripto paralar ele alınmaktadır. Bu minvalde bilgi teknolojisine dayalı finansal ürünlerin İslami finans ilkeleri bağlamında değerlendirilmesi, bitcoin özelinde İslam hukukuna göre kripto paralar ve bu konularda bugüne kadar yayınlanmış fetvaların tahlili ile İslam hukukçularının yaklaşımları doğrultusunda ortaya çıkan fıkhi hükümlerle ilgili bilimsel yazılar yer almaktadır.