21. Yüzyılda Eğitimde Dönüşüm ve Okullar

Yazarlar/Editörler : Uğur ATASEVEN
Sayfa Sayısı : 320
ESBN : 978-605-70192-6-4

Dünyada her alanda meydana gelen değişim ve oluşumlardan eğitim de nasibini almaktadır. Okulların işlevi ve yapısı, öncesinde hiç olmadığı kadar tartışılmakta ve sorgulanmaktadır. Adeta eğitimin bileşenlerine ait olan kavramlar yeniden tanımlanmaktadır. Birçok eğitim sistemi, bu değişim ve dönüşüme uyum sağlayabilmek amacıyla eğitim politikalarında önemli değişikliklere gitmektedirler. Bu değişikliklerin özellikle son zamanlarda çok hazırlıksız yakalanıp mücadelesini verdiğimiz pandemi döneminde, eğitim yönetimlerinin yeni yol ve yöntemler bulmak için uğraştıklarına hep beraber şahit olunca değişimin gerekliliğini bir kere daha görmüş olduk.

Okulların,  eğitim için tek alternatif olduğu anlayışı ortadan kalkmakta, öğretim programlarına yeni beceriler eklenmekte, gelişen teknolojinin etkisiyle eğitimin yönü değişmekte, öğrencilerden farklı ve yeni davranışlar beklenmekte, öğretim odaklı programlardan düşünme, öğrenme ve uygulama odaklı programlara geçilmekte, uzun yıllar süren öğretim ve içeriğinin kısaltılması gündeme gelmekte, derslerin işleniş şekli ve öğrenme materyalleri de gittikçe değişmektedir. Yüz yüze eğitim yerini, örgün + online yani harmanlanmış ve hibrid eğitime bırakıyor.