1. Ulusal Eğitimde Dijital Dönüşüm Sempozyumu

Yazarlar/Editörler : Mustafa SARITEPECİ
Sayfa Sayısı : 45
ESBN : 978-605-700-69-81

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi olarak 24-26 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen 1. Ulusal Eğitimde Dijital Dönüşüm Sempozyumu kapsamında;  çalıştaylar, etkinlikler, kitap oturumları, paneller ve sözlü bildiri sunumları ile Covid19 süreci ile birlikte hız kazanan “Eğitimde Dijital Dönüşüm” çabalarının bilimsel bağlamda ulusal paydaşlar tarafından ele alınmıştır. Sempozyumda sınırlı sayıda sözlü bildiriye yer verilmiştir.

Eğitimde Dijital Dönüşüm Sempozyumu’nda belirlenen ve belirlenecek olan tema ve alt temalar kapsamında çeşitli alan editörlerinin rehberliğinde özgün bilimsel ve ders kitaplarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Eğitimde Dijital Dönüşüm ile ilgili kuramsal tartışmalar ve çeşitli uygulamaya dayalı etkinliklere katkıda bulunmaktan onur duyarız.